מה הוא הסכם הורות משותפת?

ומה כלול בו?

אנו עדים לשינויים משמעותיים בהרכב המשפחתי ובתא המשפחתי הקלאסי אשר מונה גבר אישה וילדים., בתקופה הזו בוחרים גברים ונשים לאחד כוחות למען מטרה אחת משותפת: הבאת ילד לעולם, וכל זאת הרחק ממוסד הנישואים וללא מערכת זוגית מחייבת.
על מנת לענות על הצורך של אותן משפחות חדשות ומופלאות להביא ילד לעולם ולגדלו במשותף, נוצר הסכם ההורות המשותפת אשר מטרתו עיגון הזכויות והחובות של הצדדים בהליך המתואר, תוך הגנה על כל אחד מהם ותוך שמירה על רווחת הרך הנולד.

הסעיפים המרכזיים הנכללים במסגרת הסכם הורות משותפת
במהותו, הסכם הורות משותפת מגדיר מספר נושאים מרכזיים, כאשר המשמעותי מבניהם הוא נושא המשמורת.
הצדדים יכולים לבחור במתווה של הורות משותפת, בה זמני השהות שווים בין כל הורה והורה, ובין משמורת מלאה הכוללת זמני שהות, בה זמני השהות מתחלקים באופן לא שוויוני בין הצדדים. נושא המשמורת הוא הנושא העיקרי הנכלל בהסכמי הורות משותפת, ומשכך ובאופן טבעי, מעורר ויכוחים ומחלוקות בין הצדדים. ככל שההגדרה ברורה ומנוסחת באופן מפורט בהסכם, כך עתידים החיכוכים להימנע. בנוסף ובין היתר, מכיל ההסכם התייחסות לפן הכלכלי ולהשתתפות כל צד בהוצאות המחייה של הילד העתידי עד הגיעו לגיל 18, ולעיתים עד הגיעו לגיל 23.

הורות משותפת וחלוקת הנטל הכלכלי
במסגרת הסכם ההורות משותפת ייקבעו במדויק כיצד יחולקו הוצאות הגידול של הילד בין הצדדים. בין השאר ייקבעו סוגיות הנוגעות לעלויות הדיור, האוכל, הביגוד, החינוך וגם מסגרות לימודים נוספות, כדוגמת חוגים. בדרך כלל, ההוצאות יהיו נגזרת של מתווה המשמורת אותו יבחרו הצדדים. חשוב לציין כי צרכיו ויכולותיו של כל זוג ו/או הרכב אשר מגיע לניסוח הסכמי הורות משותפת, נבחנים באופן פרטני.
כדי להימנע מקונפליקטים במהלך השנים, סוגיות הקשורות לחינוך הילד ייקבעו מבעוד מועד. חינוך דתי או חילוני למשל, הוא נושא שיש להגדיר טרם הכניסה לתהליך. באופן דומה, ההחלטה על מסגרת לימודים ייחודית (כמו מסגרת אנתרופוסופית או בית ספר דמוקרטי) היא החלטה שיש לקבל יחד ובשלב מוקדם ככל האפשר, בעיקר כדי לחסוך דיונים מיותרים וויכוחים. גם נושאים אלה, כאמור, ייכללו בכל הסכם הורות משותפות.

עורך דין לליווי התהליך
הנושאים הללו, כמו גם נושאים אחרים רבים אשר עתידים להגדיר את יחסי ההורות בין הצדדים, הינם  חלק בלתי נפרד מההסכם הורות משותפת, אשר יתווה ויסלול את הדרך לגידול ילד במשותף ללא מערכת יחסים זוגית.
עו"ד רם יוגב, הינו עורך דין אשר עוסק בדיני משפחה ומעמד אישי מזה 22 שנים,  עם ניסיון רב בתחום ובפרט בניסוח הסכמי הורות משותפים, אשר לעיתים מכילים יותר משני צדדים. .בנוסף, לעו"ד רם יוגב הסמכה כמגשר משנת 2002 , כך שבידיו לסייע לצדדים לגשר את הפערים ולהגיע להסכמות, וכמו כן לתרום לצדדים מניסיונו העשיר.

ניתן ליצור קשר עם משרדו של עו"ד רם יוגב, להגעה לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

רם יוגב - 09-7735700